Kontakt

Lokacija

Adresa:
Mahovljani bb
Međunarodni aerodrom Banja Luka
78250 Laktaši
Bosna i Hercegovina

Adresa Avioservisa:
Šoše Mažara 62, Jakupovci
78250 Laktaši
Bosna i Hercegovina

e-mail: office@avioservis.com
e-mail: srdjan@avioservis.com
tel/fax: +387 51 539 101
mob: +387 66 702 001
mob: +387 66 911 655

Ostali podaci:
PIB: 403627540002
JIB: 4403627540002
žiro račun: 555100-0009295187 Nova banka a.d. Banja Luka