O nama

AvioInženjering d.o.o. je firma specijalizovana za poslove u oblasti vazduhoplovstva, pored ostalog registrovana i ovlaštena za servisiranje vazduhoplova od kojih izdvajamo Gazzelle SA- 341 i 342, Bell 206, Bell 206L LongRanger. Održavanje vazduhoplova radimo u skladu sa važećim i odobrenim procedurama od strane BHDCA - Direkcija za civilno vazduhoplovstvo/zrakoplovstvo BiH, sa stručnim i iskusnim mehaničarskim i inženjerskim kadrom, u klimatizovanim hangarskim prostorijama i radionicama specijalno opremljnim za te svrhe. Stručni kadar koji radi poslove održavanja posjeduje sve važeće i validne dozvole za navedene tipove vazduhoplova. Pored vlastitih potencijala, imamo potpisane ugovore i protokole o zajedničkoj saradnji sa eminentnim firmama, institutima i zavodima, kako iz zemalja regiona tako i šire, a koji su specijalizovani za razne segmente radova, remonta, servisa i/ili usluga iz oblasti vazduhoplovstva.

Pored održavanja vazduhoplova, AvioInženjering d.o.o. vrši i druge usluge kao što su:

  • nabavka dijelova, ulja, maziva, potrošnog materijala za potrebe eksploatacije vazduhoplova,
  • reparacija i popravka neispravnih dijelova,
  • ugradnja radio navigacione opreme te ispitivanje instrumenata i instalacija,
  • proizvodnja i isporuka specijalnih alata,
  • druge usluge vezane za potrebe adekvatne eksploatacije vazduhoplova.
  • edukacija, obuke, konsalting i inženjering u oblasti vazduhoplovstva i dr.

Naša vizija je da u skorijoj budućnosti postanemo regionalni centar za održavanje vazduhoplova i obuku kadrova za potrebe vazduhoplovstva, da se svojim radom, rezultatima i kvalitetom nametnemo kao siguran, pouzdan, odgovoran i poslovan partner.

Bell 206

Bell 206

[ Pročitaj više... ]

Gazelle

Gazelle

[ Pročitaj više... ]